Tuyển sinh Thạc sĩ Khoa học bền vững

Cập nhật lúc 2023-05-05 02:45:42

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ KHOA HỌC BỀN VỮNG
TẢI MẪU PHIẾU DỰ TUYỂN VÀ NỘP TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

  • Xét tuyển thẳng (dựa trên hồ sơ của thí sinh): đối với thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy loại Giỏi trở lên trong thời hạn 12 tháng (tính đến thời điểm nộp hồ sơ) các 5 CTĐT của ĐHQGHN có trong Danh mục các ngành phù hợp xét tuyển thẳng.
  • Xét tuyển (bao gồm đánh giá hồ sơ thí sinh và phỏng vấn thí sinh): đối với các thí sinh khác.

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh có đủ các điều kiện quy định dưới đây được dự thi vào đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Khoa học bền vững:

a) Điều kiện văn bằng

Người dự thi cần đáp ứng một trong các yêu cầu sau về văn bằng:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy;

– Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy loại khá trở lên;

– Có bằng tốt nghiệp đại học không chính quy dưới loại khá thuộc các ngành về khoa học môi trường, khoa học trái đất, thống kê, luật, kinh tế, xã hội học và nhân học, giáo dục, báo chí và truyền thông, lâm nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản, quản lí tài nguyên và môi trường, quản lí đất đai, đầu tư, kinh doanh và quản lí, tài chính-ngân hàng-bảo hiểm, kế toán-kiểm toán, khoa học quản lí, quản trị nhân lực, sức khoẻ, dịch vụ xã hội, kinh tế vận tải.

b) Điều kiện về kinh nghiệm công tác chuyên môn:

– Những người có bằng đại học chính quy từ loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

– Những người có bằng đại học dưới loại khá hoặc bằng đại học không chính quy phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực về môi trường, luật, kinh tế, giáo dục, truyền thông, quản trị, kế hoạch, đầu tư.

- Những người có bằng đại học dưới loại khá phải có ít nhất 01 công bố khoa học (sách, giáo trình, bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc các báo cáo đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành) liên quan đến lĩnh vực học tập, nghiên cứu.

 

VỀ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

Ứng viên đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ của chương trình dự tuyển được minh chứng bằng một trong các văn bằng, chứng chỉ sau:

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài, ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành được thực hiện bằng ngôn ngữ nước ngoài phù hợp với yêu cầu của CTĐT thạc sĩ;

- Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do các đơn vị đào tạo trong ĐHQGHN cấp trong thời gian không quá 2 năm có chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về năng lực ngoại ngữ để dự tuyển CTĐT thạc sĩ và thí sinh đã có chứng chỉ ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra trước khi tốt nghiệp CTĐT trình độ đại học;

- Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu của CTĐT thạc sĩ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 3 và Phụ lục 4), còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

*Chú ý: Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp kèm theo văn bản công nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và đào tạo.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC BỀN VỮNG XEM TẠI ĐÂY

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NĂM 2023 XEM TẠI ĐÂY

 

CÁC TIN KHÁC