Tọa đàm: Thực trạng trào lưu âm nhạc và giải trí ở Việt Nam

Cập nhật lúc 2023-12-17 17:00:00

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến tham dự tọa đàm của bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo - Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tại tọa đàm, nhà báo - BTV Minh Đức sẽ chia sẻ về thực trạng trào lưu âm nhạc gắn liền với giải trí ở Việt Nam trong những năm gần đây, giai đoạn từ 1990-2023 với các nội dung chính:

  • Sự phát triển, và cả đi xuống của các trào lưu âm nhạc gắn liền với ngành giải trí ở Việt Nam diễn ra khá phức tạp cùng với sự phát triển của âm nhạc thế giới.
  • Những hiện tượng âm nhạc làm nên vị thế của âm nhạc Việt trên Thế giới Âm nhạc thế giới du nhập vào Việt Nam.
  • Những đánh giá, và những giải pháp phát triển âm nhạc Việt Nam.

Thời gian: 08:30 ngày thứ 7, 23 tháng 12 năm 2023.
Địa điểm: Phòng Hội thảo, Tầng 1, HT2, ĐH Quốc gia Hà Nội, Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
Diễn giả: Nhà báo - BTV Minh Đức
Chủ trì: TS. Nguyễn Thu Thủy (bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo, VNU-SIS)
Điều phối:
- TS. Nguyễn Thanh Mai (bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo, VNU-SIS)
- ThS.Nguyễn Thị Thu Hà (bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo, VNU-SIS) 

CÁC TIN KHÁC