Tọa đàm: Hình thái và cấu trúc đô thị

Cập nhật lúc 2023-12-07 17:00:00

Chủ trì: TS.KTS Lê Phước Anh - Tổ trưởng bộ môn Đô thị và Kiến trúc bền vững

Diễn giả: TS. Thái Minh Hải Hà - Khoa Kiến trúc và Thiết kế đô thị, Đại học RMIT, Melbourne, Australia

Hình thức: Trực tiếp

Địa điểm: Phòng 403 nhà G7, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đối với tầng lớp trung lưu và người nghèo trong đô thị, ngôi nhà không chỉ là chỗ để ở, mà còn là nền tảng quan trọng cho sinh kế. Bài giảng này bàn về tác động của hình thái và cấu trúc đô thị tới nền kinh kế phi chính thức. Space syntax (ngữ pháp không gian) được sử dụng để đo lườn đặc tính quan trọng nhất của đường phố: tính chất liên kết (connectivity). Phân tích hình thái đô thị (urban morphology) chỉ ra mối tương quan chặt chẽ giữa loại hình nhà ở (building typologies), tính chất không gian công cộng (public space configuration), và loại hình sinh kế (types of livelihoods). Nghiên cứu chỉ ra sự cần thiết của việc đảm bảo sinh kế đô thị thông qua quy hoạch, thiết kế cảnh quan, và thiết kế đô thị.

CÁC TIN KHÁC