Tọa đàm: Dấu ấn dữ liệu vệ tinh trong sụt lún đô thị và quy hoạch hạ tầng bền vững

Cập nhật lúc 2024-02-20 17:00:00

Ngày 21/02/2024, tổ bộ môn Đô thị và kiến trúc bền vững đã tổ chức Tọa đàm "Dấu ấn dữ liệu vệ tinh trong sụt lún đô thị và quy hoạch hạ tầng bền vững" với sự tham gia của diễn giả: NCS. Nguyễn Minh (Academia Sinica) và sự điều phối của TS.KTS Lê Phước Anh - Tổ trưởng bộ môn Đô thị và Kiến trúc bền vững. Tại tọa đàm, đội ngũ nhà khoa học đã thảo luận về các vấn đề:

- Nghiên cứu phân tích dữ liệu vệ tinh InSAR về sụt lún ở Hà Nội trong khoảng thời gian dài nhất.

- Xây dựng mô hình sụt lún khu vực Hà Nội và những góc nhìn mới.

- Dự báo sụt lún Hà Nội đạt từ 0.5 - 1.3 mét vào cuối thế kỉ 21.

- Vấn đề sụt lún ở tầm nhìn khu vực và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

CÁC TIN KHÁC