THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG NHẬN TÍN CHỈ TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ CHUYỂN TIẾP SINH VIÊN GIỮA ĐẠI HỌC MIDDLESEX VÀ KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH, ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI

Cập nhật lúc 2023-02-22 02:28:07

 

Cơ hội học tập bậc đại học và nhận bằng cử nhân từ Vương quốc Anh dành riêng cho sinh viên ngành Quản trị thương hiệu - Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN), ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). 

Ngày 10/6/2022, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN và Đại học Middlesex (MDX) đã đạt thành thỏa thuận chính thức về việc triển khai thực hiện chương trình công nhận tín chỉ tương đương và chuyển tiếp sinh viên giữa 2 ngành Cử nhân Quảng cáo, Quan hệ công chúng và thương hiệu (MDX) với ngành Cử nhân quản trị thương hiệu (VNU.SIS). 

 

Nội dung chương trình: 

 • Ba năm đầu tiên, sinh viên sẽ học chương trình cử nhân Quản trị thương hiệu tại Khoa CKHLN ở Việt Nam. 
 • Năm cuối cùng của chương trình sinh viên đủ điều kiện theo quy định và được Khoa tiến cử sẽ đăng ký các học phần theo chương trình năm cuối của chương trình cử nhân quảng cáo, quan hệ công chúng và thương hiệu tại MDX. 

Đối tượng tham gia chương trình: 

 • Sinh viên tham gia chương trình phải là sinh viên được tuyển sinh và đào tạo chính quy của chương trình cử nhân Quản trị thương hiệu theo quy định của ĐHQGHN; 

Điều kiện tham gia chương trình: 

 • Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 86 tín chỉ (trong đó không có tín chỉ nào học lại) trong ba năm của chương trình Cử nhân Quản trị thương hiệu của Khoa CKHLN; 
 • Đạt điểm trung bình tích lũy tối thiểu 2.5/4 hoặc đạt 70% điểm trung bình chung; 
 • Có chứng chỉ hợp lệ về điểm tiếng Anh như sau: IELTS 6.0 trở lên và đạt tối thiểu 5.5 tất cả các phần; Hoặc các chứng chỉ tương đương khác (PTE, TOEFL iBT); 

Quyền lợi khi tham gia chương trình:

 • Nhận bằng cử nhân ngành Quảng cáo, Quan hệ công chúng và thương hiệu của MDX. 
 • Học bổng 50% cho sinh viên đạt thành tích cao nhất trong quá trình học tập 3 năm đầu tại VNU. Và học bổng 2000 bảng Anh cho tất cả sinh viên đạt điều kiện và nhận được thư mời của MDX. 
 • Có cơ hội học tiếp lên cao hơn sau khi hoàn thành chương trình học tại Vương quốc Anh 
 • Vẫn tiếp tục có cơ hội nhận bằng cử nhân ngành Quản trị thương hiệu tại VNU khi quay về VN hoàn thành chương trình học đã được bảo lưu. 

Lưu ý: 

 • Với các sinh viên đạt đủ 1 phần của điều kiện về tiếng Anh như đã nêu trên, sẽ được tham gia lớp dự bị để đạt đủ điều kiện trước khi chính thức bước vào chương trình học. 

CÁC TIN KHÁC