Thông báo về việc đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

Cập nhật lúc 2023-11-09 00:00:00

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 ngày 8 năm 2018 của Thủ tướng ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Căn cứ mục tiêu, yêu cầu về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và cơ cấu về đội ngũ giảng viên, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa) thông báo nhu cầu và điều kiện xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023.

1. Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

STT Ngành/chuyên ngành Số lượng
Giáo sư Phó Giáo sư
1 Khối Khoa học xã hội và nhân văn
1.1 Văn hóa/Văn hóa Dân gian 01 0
  Tổng số 01 0


2. Điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư - Ứng viên đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Khoa. - Ứng viên đã được cơ sở giáo dục ở nước ngoài bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư và đáp ứng nhu cầu, điều kiện bổ nhiệm của Khoa. Các cơ sở giáo dục đại học này đã được kiểm định và công nhận chất lượng bởi một tổ chức kiểm định được pháp luật của nước sở tại cho phép hoạt động. - Có nguyện vọng được bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư tại Khoa. 3. Hồ sơ đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư - Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư (theo mẫu).
- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư/phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư.

- Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư đối với ứng viên đăng ký bổ nhiệm chức danh giáo sư.

- Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư đối với ứng viên đăng ký đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư/phó giáo sư tại các cơ sở ngoài ĐHQGHN.

- Minh chứng được bổ nhiệm chức danh giáo sư hoặc phó giáo sư ở cơ sở giáo dục đại học nước ngoài (nếu có).

- Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của Pháp luật hoặc đối chiếu với bản chính khi nộp hồ sơ.

Khoa Các khoa học liên ngành thông báo đến các nhà giáo, nhà khoa học có nguyện vọng đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN được biết và gửi hồ sơ đăng ký đề nghị xét bổ nhiệm về Phòng Tổ chức – Hành chính, Khoa Các khoa học liên ngành, phòng 501, nhà G7, số 144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trước ngày 08/12/2023. Trân trọng thông báo./.

Xem bản đầy đủ tại đây.

CÁC TIN KHÁC