Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023

Cập nhật lúc 2023-11-24 07:52:43

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 1704/ĐHQGHN-TCCB ngày 16 tháng 5 năm 2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Khoa Các khoa học liên ngành.
Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

1. Điều kiện dự tuyển
Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
- Từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có phiếu đăng ký dự tuyển;
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.
- Có đủ sức khỏe để thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
- Không thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án;
+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

STT

Vị trí việc
làm
Số
lượng
Tiêu chuẩn tuyển dụng Hình thức
1 Giảng viên 10 - Có bằng tiến sĩ từ các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quy hoạch đô thị và nông thôn, Quy hoạch quản lý đô thị, Công nghệ thông tin, Khoa học ngôn ngữ, Truyền thông và Phương tiện truyền thông (Ưu tiên các ứng viên được đào tạo tại các cơ sở giáo dục nước ngoài);
- Có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
- Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
- Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN) hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.
Xét tuyển

 

3. Hình thức, nội dung, thời gian tuyển dụng
3.1. Hình thức tuyển dụng:
xét tuyển
3.2. Nội dung tuyển dụng
3.2.1. Vòng 1: 
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
3.2.2. Vòng 2: Phỏng vấn
Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2, thời gian và nội dung xét tuyển vòng 2 trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN.
- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
- Thời gian phỏng vấn 30 phút (được chuẩn bị không quá 15 phút).
- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả Vòng 2.
- Nội dung phỏng vấn:
+ Kiến thức chung: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019, Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 và số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 4326/QĐ-ĐHQGHN ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc ĐHQGHN Quy định về chế độ làm việc của giảng viên tại ĐHQGHN; Hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Khoa Các khoa học liên ngành.
+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm, lĩnh vực tuyển dụng.

3.3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng kí dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (Mẫu phiếu đăng kí kèm theo);

- Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật ra tiếng Việt và phải được công văn nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh;
- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận và 02 ảnh cỡ 4x6 cm (ảnh chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).
*Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được nộp hồ sơ vào 01 vị trí việc làm cần tuyển và Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN không trả lại hồ sơ đã nộp đăng ký dự tuyển cho thí sinh.
3.4. Phí tuyển dụng
Mức phí thu của thí sinh dự tuyển 500.000 đồng/thí sinh (Phí tuyển dụng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
3.5. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 07 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 06 tháng 12 năm 2023 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức – Hành chính,
Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN (Phòng 501, Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).
3.6. Thời gian xét tuyển: Dự kiến trong tháng 12 năm 2023.
3.7. Địa điểm xét tuyển: Tại trụ sở Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN (Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

 

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN trân trọng thông báo./.

Chi tiết thông báo xem tại đây.

CÁC TIN KHÁC