Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020

Cập nhật lúc 2023-11-10 01:46:30

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 2645/ĐHQGH-TCCB ngày 27/8/2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn một số điểm mới trong công tác tuyển dụng viên chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Khoa được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt ngày 17/04/2020,

Khoa Các khoa học liên ngành thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức

2.1. Số lượng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

TT Đơn vị Số lượng Tiêu chuẩn tuyển dụng
1 Kế toán viên (mã số 06.031) 1 – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính. Ưu tiên có chứng chỉ kế toán trưởng.

– Có kinh nghiệm làm kế toán trong các đơn vị sự nghiệp công lập ít nhất 36 tháng.

– Biết sử dụng 1 phần mềm kế toán thông dụng.

2 Chuyên viên quản lí đào tạo và Công tác học viên (mã số 01.003) 1 – Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý giáo dục, ngoại ngữ  hoặc các ngành xã hội.

– Có kinh nghiệm tổ chức, quản lí, đào tạo và công tác học viên trong các cơ sở giáo dục đại học ít nhất 12 tháng.

3 Chuyên viên quản lí đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục (mã số 01.003) 1 – Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý giáo dục hoặc các ngành khối tự nhiên, xã hội.

– Có kinh nghiệm tổ chức, quản lí đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục trong các sơ sở giáo dục đại học ít nhất 12 tháng.

4 Giảng viên (mã số V07.01.03) 1 Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Nghiên cứu phát triển, hoặc chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học ít nhất 12 tháng.

Tổng số  4  

2.2. Tiêu chuẩn về ngoại ngữ và trình độ tin học:

– Trình độ ngoại ngữ:

+ Có trình độ tiếng Anh B1 theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc tương đương; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

+ Riêng đối với Vị trí giảng viên yêu cầu  yêu cầu trình độ Tiếng Anh B2 hoặc bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

 Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và Truyền thông; hoặc có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 29/11/2018

– Sơ yếu lý lịch (dán ảnh cỡ 4×6) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao có công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển. Đối với bằng cấp và bảng điểm bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cần nộp bản Công chứng Giấy công nhận văn bằng của Bộ GD&ĐT; bản dịch công chứng văn bằng và bảng điểm.

– Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

– Giấy chứng nhận sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng tính đến thời hạn nộp hồ sơ (do y tế quận, huyện trở lên cấp).

– Bản sao có công chứng các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội).

– Đối với hồ sơ ứng tuyển vị trí giảng viên cần nộp thêm lý lịch khoa học có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác.

3.2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian: Từ ngày 04/05/2020 đến hết ngày 04/06/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp Phòng 501, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 0243.7547619  – 0989996079

  • Lệ phí dự tuyển viên chức: 500.000 đồng/người dự tuyển.
  • Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
  • Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

– Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100

– Thời gian phỏng vấn/thực hành: 30 phút

– Nội dung phỏng vấn/thực hành:

+ Kiến thức chung: Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Luật viên chức năm 2010; các quy định có liên quan, các hiểu biết về ĐHQGHN và Khoa Các khoa học liên ngành.

+ Kiến thức chuyên môn: về vị trí việc làm, lĩnh vực tuyển dụng; đánh giá giảng thử (đối với người dự tuyển vị trí giảng viên).

4. Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ 10/06/2020 – 20/06/2020

5. Địa điểm xét tuyển: Khoa Các khoa học liên ngành – ĐHQGHN.

CÁC TIN KHÁC