Sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2023-2024

Cập nhật lúc 2023-11-08 00:59:39

Theo Quyết định Số: 3151 /ĐHQGHN-CT&CTHSSV V/v kết quả học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2023 - 2024.  
Khoa Các khoa học liên ngành thông báo sinh viên Nguyễn Kiều Trang (QH20022) - ngành Quản lí phát triển đô thị đã vinh dự nhận được học bổng Đinh Thiện Lý học kỳ 1, năm học 2023-2024. 
Trị giá học bổng: 7.000.000 đồng/kỳ/SV 
 
Chương trình Học bổng của Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý nhằm hỗ trợ cho các học sinh – sinh viên ưu tú và các em có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các em, đồng thời góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước mai sau.
 
Tin từ Lương Hường - Chuyên viên phòng Đào tạo và CTSV

CÁC TIN KHÁC