Sinh viên ngành Di sản tham quan, học tập và nghiên cứu thực địa tại Nhà Quốc hội

Cập nhật lúc 2022-12-19 17:00:00

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho sinh viên khóa 1 của ngành Quản trị tài nguyên di sản tại học phần Kiến trúc cổ và đô thị cổ Việt Nam, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức buổi tham quan, học tập và nghiên cứu thực địa Nhà Quốc hội. Nội dung buổi học là phương pháp mới trong bảo tồn di sản kiến trúc - "Đưa quá khứ vào đương đại" với thực tiễn và hình thức bảo tồn di sản khảo cổ học vào Nhà Quốc hội mới. 

Ngoài việc học tập và thực chứng theo hình thức kết hợp với tham quan, hoạt động này còn giúp sinh viên hiểu biết trực quan, sâu sắc hơn về lịch sử quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, những di sản - hiện vật quý giá trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc hiện đang được lưu giữ tại Nhà Quốc hội. Buổi tham quan có ý nghĩa thiết thực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu bởi những giá trị vật thể và phi vật thể hàm chứa những công trình kiến trúc hiện đại, tại địa điểm quan trọng của khu trung tâm Ba Đình lịch sử.

CÁC TIN KHÁC