Sinh viên lớp Đô thị tham quan Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Cập nhật lúc 2023-04-12 04:04:29

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho sinh viên khóa I của ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững, ngày 8/4/2023, Khoa Các khoa học liên ngành đã tổ chức cho sinh viên tới tham quan, học tập và nghiên cứu thực địa tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia với sự dẫn dắt của Ts. Vũ Hoài Đức.

Nội dung buổi tham quan, học tập là về Quy hoạch thủ đô đương đại với thực tiễn và hình thức triển lãm thông tin quy hoạch của Cung. Đây là nội dung thuộc học phần “Đô thị học đại cương”. Việc học tập thực chứng theo hình thức kết hợp với tham quan Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia cũng giúp sinh viên có hiểu biểt trực quan, sâu sắc hơn về Tầm nhìn định hướng và thể chế quy hoạch, quản lí quy hoạch và phát triển Thủ đô. Buổi tham quan, học tập có nghĩa thiết thực cho công tác giảng dạy, nghiên cứu bởi những thông tin trực quan và chuyên môn được triển lãm một cách có hệ thống tại Cung Triển lãm.

Một số hình ảnh sinh viên ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.

CÁC TIN KHÁC