[Infographic] Tuyển sinh 2022: Chương trình đào tạo ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện

Cập nhật lúc 2023-04-11 20:05:17

Lĩnh vực giải trí đang phát triển với tốc độ cao tại Việt Nam. Quy mô, tầm cỡ của các sự kiện ngày càng chuyên nghiệp và sáng tạo đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực cho lĩnh vực này cũng phải tương xứng.

CÁC TIN KHÁC