Đón sinh viên quốc tế từ Đại học Vịnh Bắc Bộ

Cập nhật lúc 2023-09-20 21:17:29

Nằm trong kế hoạch đào tạo chương trình Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế, ngày 20/9/2023, VNU-SIS tiếp tục đón đoàn 65 sinh viên từ Học viện Giáo dục Quốc tế và Ngoại ngữ, Đại học Vịnh Bắc Bộ, Quảng Tây, Trung Quốc, nâng tổng số sinh viên quốc tế học tập tại Khoa lên 107 sinh viên.

Chương trình đã tạo ra cơ hội kết nối, giao lưu giữa hai đơn vị và mở rộng chặt chẽ hơn nữa sự hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo ở lĩnh vực khoa học liên ngành nói chung và ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam nói riêng.

CÁC TIN KHÁC