Đón sinh viên quốc tế từ Đại học Sư phạm Vân Nam và Học viện Bách Sắc

Cập nhật lúc 2023-09-12 01:48:32

Ngày 5/9/2023 - VNU-SIS khởi động chương trình Định hướng đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế đến từ Đại học Sư phạm Vân Nam và Học viện Bách Sắc.

Chương trình định hướng đào tạo ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên quốc tế hứa hẹn sẽ đạt được những thành công tốt đẹp, là khởi đầu cho nhiều chương trình giao lưu, trao đổi giữa Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội với nhiều đối tác tiềm năng.

CÁC TIN KHÁC