Thông cáo báo chí: Hội thảo "Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực

Kính gửi: Quý đơn vị truyền thông! Ngày 16/12/2021, Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN) – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức trực tuyến Hội thảo “Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Tác động,...

By SISSVNU | Thông cáo báo chí

Lễ ra mắt chương trình Thạc sĩ Quản lí di sản

Ngày 30/11/2019, Khoa Các Khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức Buổi lễ ra mắt Chương trình đào tạo Thạc sĩ Di sản học tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội với sự tham d...

By SISSVNU | Thông cáo báo chí

TCBC: Hội thảo “Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh”

Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Bắc Ninh trở thành đô thị loại I, trực thuộc trung ương trước năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Bắc Ninh cần đặt ra những...

By SISSVNU | Thông cáo báo chí

TCBC: Lễ ra mắt chương trình đào tạo thạc sỹ Quản lí phát triển đô thị

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2018 LỄ RA MẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÍ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ Ngày 14/06/2018, Lễ ra mắt chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lí...

By SISSVNU | Thông cáo báo chí