Chương trình đào tạo ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững điều chỉnh 2023

Tên văn bằng: Tiếng Việt: Cử nhân Quản trị đô thị thông minh và bền vững Tiếng Anh: Smart and Sustainable Urban Management  Đơn vị đào tạo: Khoa Các khoa học liên ngành Đơn vị cấp bằng: Đại học Quốc gia Hà...

By Trần Việt Tùng | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Sinh viên lớp Đô thị tham quan Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho sinh viên khóa I của ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững, ngày 8/4/2023, Khoa Các khoa học liên ngành đã tổ chức cho sinh viên tới tham quan, học tập và nghiên c...

By Minh Thảo | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

5 lý do để Quản trị đô thị thông minh và bền vững trở thành ngành học tiêu điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội

Việt Nam là quốc gia có tốc độ đô thị hóa nhanh nên xu hướng về đô thị gắn với công nghệ 4.0 và phát triển bền vững đang trở thành tất yếu. Tuy nhiên, nguồn nhân lực để đáp ứng vấn đề về quản trị các khu đ&oc...

By SISSVNU | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Gia tăng nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh và bền vững

Phát triển đô thị đi kèm với quản trị đô thị nói chung và đô thị thông minh, bền vững nói riêng đang là một xu thế của nhiều quốc gia trên thế giới. Xu thế đó đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, được...

By SISSVNU | Quản trị đô thị thông minh và bền vững