Chương trình Học bổng Elite Study in Taiwan (ESIT) của Đại học Quốc lập Đài Bắc (NTPU), Đài Loan

  Thông báo về Chương trình Học bổng Elite Study in Taiwan (ESIT) của Đại học Quốc lập Đài Bắc (NTPU), Đài Loan, Trung Quốc. Chương trình hướng tới giảng viên, trợ giảng tại các trường đại học hàng đầu thuộc khối quốc gia ASEAN c&o...

By SISSVNU | Học bổng cho sinh viên

Học bổng Toshiba năm học 2020-2021

  Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông báo tới các đơn vị Chương trình học bổng Toshiba, Nhật Bản (gọi là học bổng Toshiba) dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (gọi chung là học viên) năm học 2020-2021...

By SISSVNU | Công tác sinh viên

Kết quả học bổng Toshiba 2019-2020

Khoa Các khoa học liên ngành chúc mừng học viên lớp Khoa học bền vững khóa 5 Trần Thị Phương Thảo đã trở thành 1 trong 9 học viên/nghiên cứu sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội được Tập đoàn Toshiba, Nhật Bản đồng &yac...

By SISSVNU | Học bổng cho sinh viên

Sửa đổi quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội - 6/2019

Ngày 10/6/2019, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 1787/QĐ-ĐHQGHN về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo tiến sĩ tại ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 4555/QĐ-ĐHQGHN ngày 24/11/2017. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:...

By SISSVNU | Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững