Báo cáo Dự thảo luận án Tiến sĩ đầu tiên của Khoa Các khoa học liên ngành

Cập nhật lúc 2024-01-08 17:00:00

Ngày 04/01/2024, NCS Phạm Thu Thủy chuyên ngành Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững đã báo cáo dự thảo luận án Tiến sĩ về để tài Các yếu tố ảnh hưởng dẫn đến sự sẵn lòng chi trả dịch vụ môi trường rừng ngập mặn tại Hải Phòng.

Đây là nghiên cứu sinh đầu tiên của Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội báo cáo dự thảo luận án Tiến sĩ. Trải qua hơn 3 tiếng thảo luận khẩn trương, nghiêm túc, hội đồng đã thông qua đề tài để tiếp tục phản biện kín. 

Nghiên cứu sinh trình bày báo cáo

Hội đồng thẩm định gồm các thành viên: Trưởng tiểu ban là GS.TS Trương Quang Hải, một thư ký Là PGS.TS Nguyễn Ngọc Trực, năm thành viên 

GS.TS Trương Quang Hải

Thành viên hội đồng

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ phản biện buổi báo cáo đã hoàn thành tốt đẹp

 

 

CÁC TIN KHÁC