Tuyển sinh Tiến sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững năm 2021

Cập nhật lúc 2022-02-09 07:58:41

1.  Thông tin chung

– Chuyên ngành                       : Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

– Chỉ tiêu                                  : 05 học viên

– Hình thức tuyển sinh           : Xét tuyển

– Thời gian đào tạo                 : 03 năm

2. Thời gian đăng kí dự tuyển và xử lí thông tin đăng kí dự tuyển

Thời gian đăng kí dự dự tuyển cho mỗi đợt như sau

* Đợt 1: từ 8h00’ ngày 17/01/2021 đến 17h00’ ngày 02/04/2021

* Đợt 2: từ 8h00’ ngày 26/04/2020 đến 17h00’ ngày 27/08/2021

. Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh

3. Thời gian xét tuyển:

Thời gian xét tuyển được chia làm 02 đợt, ngày cụ thể sẽ thông báo tới thí sinh sau.

  • Đợt 1: từ ngày 17/04 đến 29/04/2021;
  • Đợt 2: từ ngày 11/09 đến 25/ 09/ 2021

4. Hình thức xét tuyển:

Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh, thành viên tiểu ban chuyên môn đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển.

5. Thông tin liên lạc

              Điện thoại: 024 3754 7615

– Số di động (Zalo) của Cán bộ tư vấn tuyển sinh trực tiếp:

– Mr Dư Đức Thắng:               Tel:                 0844 265 451

Email:             Duducthang78@gmail.com

Thông tin chi tiết xem tại đây

CÁC TIN KHÁC