Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020

Cập nhật lúc 2022-02-09 07:58:41

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2020

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2020 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại công văn số 36/HD-ĐHQGHN, ngày 08/01/2020, Khoa Các khoa học liên ngành thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ như sau:

1. Thông tin chung

– Chuyên ngành:                    Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

– Chỉ tiêu:                               05 học viên

– Hình thức tuyển sinh:          Xét tuyển

– Thời gian đào tạo:               03 năm

2. Đối tượng và điều kiện dự thi

2.1. Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Lí lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên;

b) Có đủ sức khỏe để học tập;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học chính quy ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo từ loại giỏi trở lên; có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo hoặc có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành gần với chương trình đào tạo (xem Phụ lục 1 kèm theo);

d) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành;

e) Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 bài báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận. Đối với những người đã có bằng thạc sĩ nhưng hoàn thành khối lượng luận văn thạc sĩ với khối lượng học tập dưới 10 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ thì phải có tối thiểu 02 bài báo/báo cáo khoa học;

f) Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lí do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lí do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũngnhư những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn;

g) Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

– Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

– Đối với nhà khoa học đáp ứng tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh;

– Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

h) Người dự tuyển phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của chương trình đào tạo được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt. Cụ thể là:

– Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 4 trên 6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng chỉ tính đến ngày đăng ký dự tuyển (xem Phụ lục 2 kèm theo);

– Bằng cử nhân hoặc bằng Thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

– Có bằng đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc sự phạm tiếng nước ngoài phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, do các trường đại học ngoại ngữ trong nước đào tạo và cấp bằng;

Trong các trường hợp trên nếu không phải là tiếng Anh, thì người dự tuyển phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn, cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh, được Tiểu ban chuyên môn đánh giá năng lực tiếng Anh trong giao tiếp chuyên môn.

2.2. V thâm niên công tác:

Những thí sinh có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành gần với chương trình đào tạo phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, khoa học bền vững, phát triển bền vững, khí tượng và khí hậu học.

3Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng kí dự thi (in Phiếu trên tài khoản dự thi sau khi đã đăng kí online);

– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác);

– Bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định. Giấy chứng nhận công nhận văn bằng nếu bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (06 bộ).

– Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu là công chức, viên chức);

– Đề cương nghiên cứu (06 cuốn);

– Thư giới thiệu của tối thiểu một nhà khoa học (06 bản);

– Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa (trong thời hạn 06 tháng).

– Các giấy tờ khác theo yêu cầu trong trường hợp cần thiết.

4. Đăng kí dự tuyển và xử lí thông tin đăng kí dự tuyển

4.1. Khai báo trực tuyến các thông tin cơ bản:

Trong thời gian từ 8h00’ ngày 29/06/2020 đến 17h00’ ngày 02/10/2020 thí sinh truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện việc khai báo trực tuyến các thông tin cơ bản theo hướng dẫn của phần mềm (nếu cần, có thể gửi yêu cầu đăng kí vào hòm thư nghipt.phung@gmail.com, tel: 0912691227 để được hỗ trợ). Thí sinh cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực các thông tin khai báo.

4.2. Nộp bộ hồ sơ bản cứng

Thí sinh nộp bản cứng hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 3 ở trên tới địa chỉ Phòng 506, Nhà G7, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội theo thời gian như thời gian khai báo dự tuyển trực tuyến ở trên. Nếu hồ sơ bản cứng được gửi qua đường bưu điện, thời gian sẽ được tính theo dấu bưu điện.

4.3. Nộp lệ phí dự thi

Ngay sau khi đăng kí dự thi trực tuyến thành công, thí sinh chuyển khoản lệ phí dự thi như sau:

Tên tài khoản:             Khoa Các khoa học liên ngành – ĐHQGHN

Số tài khoản:                21510001382779

Ngân hàng:                   BIDV              Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội.

Số tiền nộp:                  200.000 đồng

Nội dung nộp ghi:       (họ tên thí sinh) đăng kí dự thi

5. Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh

– Thời gian xét tuyển: từ ngày 17/10/2020 đến ngày 30/10/2020, ngày cụ thể sẽ thông báo tới thí sinh sau.

– Hình thức xét tuyển: thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh, thành viên tiểu ban chuyên môn đánh giá phân loại thí sinh thông qua hồ sơ dự tuyển.

– Tiêu chí xét tuyển: hồ sơ dự tuyển nghiên cứu sinh được đánh giá theo thang điểm 100 với các tiêu chí sau:

+ Kết quả học tập ở bậc thạc sĩ hoặc cử nhân:                 tối đa 15 điểm

+ Thành tích nghiên cứu khoa học:                                   tối đa 15 điểm

+ Năng lực ngoại ngữ:                                                         tối đa 10 điểm

+ Ý kiến đánh giá và ủng hộ trong thư giới thiệu:           tối đa 10 điểm

+ Đề cương nghiên cứu:                                                      tối đa 40 điểm

+  Phần trình bày của thí sinh:                                            tối đa 10 điểm.

– Xếp loại thí sinh:

   + Từ 85 điểm đến 100 điểm:                      xếp loại xuất sắc

   + Từ 70 điểm đến 84 điểm:                         xếp loại khá

   + Từ 60 điểm đến 69 điểm:                         xếp loại trung bình

   + Dưới 60 điểm:                                           không tuyển

   + Điểm đề cương nghiên cứu <25/40:      không tuyển.

6. Hồ sơ nhập học

Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải nộp bộ hồ sơ nhập học đầy đủ bao gồm:

– Bản sao công chứng Bằng đại học hoặc thạc sĩ;

– Bản sao công chứng Bảng điểm đại học hoặc thạc sĩ;

– Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày khám đến ngày nhập học);

– Bản sao công chứng các Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm công chức hoặc hợp đồng lao động đối với các trường hợp cần có thâm niên công tác;

– Giấy xác nhận thâm niên của cơ quan công tác đối với các trường hợp cần có thâm niên công tác (theo mẫu);

Các giấy tờ khác theo yêu cầu và phù hợp với thông tin đăng kí dự thi trực tuyến.

Thời gian nhập học: sau xét tuyển 1 tháng (chi tiết sẽ thông báo sau).

7. Thông tin liên lạc

Website: http://sis.vnu.edu.vn         

Điện thoại:    024 3754 7615

Số di động (Zalo) của Cán bộ tư vấn tuyển sinh trực tiếp:

– Mr Dư Đức Thắng:               Tel: 0844 265 451

Email: Duducthang78@gmail.com

CÁC TIN KHÁC