Thông báo điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) đại học chính quy năm 2022 theo các phương thức ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm năm 2022

Cập nhật lúc 2023-11-02 02:40:06

1. Điểm trúng tuyển có điều kiện với thí sinh diện xét tuyển sớm, diện ưu tiên xét tuyển (đã bao gồm điểm UT)

 

TT

 

Ngành đào tạo

 

 

Điểm trúng tuyển có điều kiện

Kết hợp CCNNQT với KQHT THPT và phỏng vấn

ĐGNL học sinh THPT

Ưu tiên

xét tuyển

1.

Quản trị Thương hiệu

27.62

18.80

28.50

2.

Quản lý Giải trí và sự kiện

26.99

18.00

27.75

3.

Quản trị Đô thị thông minh và bền vững

25.82

17.25

28.25

4.

Quản trị Tài nguyên di sản

24.47

16.40

25.00

2. Tính điểm ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng chính sách (Điểm KV, ĐT)

2.1. Áp dụng cách tính điểm ưu tiên theo khu vực (KV) và ưu tiên theo đối tượng chính sách (ĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi Đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông của ĐHQGHN (HSA), thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức kết hợp (chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập/thi tốt nghiệp trung học phổ thông và phỏng vấn), thí sinh có chứng chỉ quốc tế (A-Level, ACT, SAT) và thí sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi được ưu tiên xét tuyển.

Kết quả thi của thí sinh các diện trên được quy đổi về thang điểm 30 với cách quy đổi nêu tại mục 2 của văn bản này.

2.2. Thang điểm ưu tiên theo khu vực, ưu tiên theo đối tượng chính sách áp dụng trong năm 2022 được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định như sau:

Đối tượng

Khu vực 1

Khu vực 2-NT

Khu vực 2

Khu vực 3

Không ưu tiên

0,75

0,50

0,25

0,00

Ưu tiên 1

2,75

2,50

2,25

2,00

Ưu tiên 2

1,75

1,50

1,25

1,00

 

3. Quy đổi điểm đăng ký xét tuyển theo thang điểm 30 (Điểm ĐQ)

3.1. Với phương thức xét tuyển (PTXT) theo kết quả thi ĐGNL học sinh THPT của ĐHQGHN (HSA):

Điểm ĐQ = Điểm HSA* 30/150

3.2. Với phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (CCNN) và kết quả học tập trung học phổ thông (KQHT) và phỏng vấn (PV):  

Điểm ĐQ = Điểm Kết hợp * 3

 • Điểm Kết hợp được tính với trọng số của mỗi thành phần điểm như sau:

Điểm Kết hợp = Điểm CCNN * 0,55 + Điểm THPT * 0,15 + Điểm PV * 0,30

 • Điểm CCNN được quy đổi theo thang điểm 10 như sau:

TT

KTĐ

QG

 IELTS

 TOEFL Ibt

HSK

TCF

DELF

Điểm quy đổi

 1.  

B2

5,5

65 – 78

 

 

 

8,50

 1.  

 

6,0

79 – 87

HSK 4

 

 

9,00

 1.  

 

6,5

88 – 95

 

Niveau 4

B2

9,25

 1.  

C1

7,0

96 – 101

HSK 5

 

 

9,50

 1.  

 

7,5

102 – 109

 

 

C1

9,75

 1.  

C2

8,0

110 – 120

HSK 6

 

C2

10,00

 1.  

 

9,0

 

 

 

 

10,00

3.3. Với phương thức ưu tiên xét tuyển (ƯTXT)

 • Đối tượng ƯTXT gồm thí sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải kỳ thi học sinh giỏi tỉnh/thành phố và tương đương.
 • Bảng quy đổi điểm từ kết quả thi học sinh giỏi như sau:

TT

Kỳ thi HS giỏi

Giải

Điểm quy đổi (ĐQ)

1.

Quốc gia

Khuyến khích

30,00

2.

Tỉnh/Thành phố và tương đương

Nhất

30,00

3.

Tỉnh/Thành phố và tương đương

Nhì

27,50

4.

Tỉnh/Thành phố và tương đương

Ba

25,00

 

4. Cách tính điểm trúng tuyển có điều kiện (Điểm ĐX)

4.1. Với phương thức xét tuyển (PTXT) theo kết quả thi ĐGNL học sinh THPT của ĐHQGHN (HSA):

Điểm ĐX = Điểm ĐQ + Điểm KV, ƯT

4.2. Với phương thức kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (CCNN) và kết quả học tập trung học phổ thông (KQHT) và phỏng vấn (PV):

Điểm ĐX = Điểm ĐQ + Điểm KV, ƯT

4.3. Với phương thức ưu tiên xét tuyển (ƯTXT)

Điểm ĐX = Điểm ĐQ + Điểm KV, ƯT + Điểm THPT chuyên

trong đó, Điểm THPT chuyên là 0.75 điểm dành cho thí sinh học tại các trường THPT chuyên.

 

5. Nguyên tắc xét trúng tuyển với thí sinh diện xét tuyển sớm, diện ưu tiên xét tuyển

Hội đồng tuyển sinh căn cứ điểm xét tuyển có điều kiện (Điểm ĐX), xác định điểm trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng và lấy từ cao đến thấp theo căn cứ chỉ tiêu dự kiến và điều kiện tuyển sinh.

Với thí sinh đăng kí nhiều phương thức xét tuyển sớm nhưng thứ tự các nguyện vọng giống nhau thì Hội đồng tuyển sinh xác định thí sinh trúng tuyển theo một phương thức.

Với thí sinh đăng kí nhiều phương thức xét tuyển sớm nhưng thứ tự các nguyện vọng khác nhau giữa các phương thức thí sinh đăng kí thì Hội đồng tuyển sinh xác định thí sinh trúng tuyển ở tất cả các phương thức thí sinh đạt điểm trúng tuyển.

 

CÁC TIN KHÁC