Tọa đàm: Thực trạng trào lưu âm nhạc và giải trí ở Việt Nam

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm đến tham dự tọa đàm của bộ môn Công nghiệp văn hóa và sáng tạo - Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại tọa đàm, nhà báo - BTV...

By Minh Thảo | Tin sự kiện

Tọa đàm: Nghê nơi cửa Khổng sân Trình

Tọa đàm về dự án Nghê Văn Miếu – một thử nghiệm “sách vật lý số” là nơi gặp gỡ của các chuyên gia của 3 lĩnh vực: Công nghệ - Di sản - Nghệ thuật. Ở đó, công nghệ mở ra những hướng đi mới cho ngành xuất...

By Minh Thảo | Tin sự kiện

Tọa đàm: Hình thái và cấu trúc đô thị

Chủ trì: TS.KTS Lê Phước Anh - Tổ trưởng bộ môn Đô thị và Kiến trúc bền vững Diễn giả: TS. Thái Minh Hải Hà - Khoa Kiến trúc và Thiết kế đô thị, Đại học RMIT, Melbourne, Australia Hình thức: Trực tiếp Địa điểm:...

By Minh Thảo | Tin sự kiện

Triển lãm nghệ thuật “Dòng chảy kết nối” - “Connection flow” Art Exhibition

Triển lãm nghệ thuật “Dòng chảy kết nối” - “Connection flow” Art Exhibition là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Hưởng ứng 30 năm ngày Chính phủ ban hành nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội. Dòng chảy kết nối”...

By Minh Thảo | Tin sự kiện