Tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học bộ môn Biến đổi khí hậu và khoa học bền vững năm học 2022-2023

Ngày 05/07/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2022 - 2023 của tổ bộ môn Biến đổi khí hậu & Khoa học bền vững (BĐKH & KHBV). Từ đó, Tổ bộ mô...

By Triệu Kim Trường | Tin nội bộ

Tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học bộ môn Quản trị kinh doanh và kinh tế sáng tạo năm học 2022-2023

Ngày 04/07/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2022 - 2023 của tổ bộ môn Quản trị kinh doanh và kinh tế sáng tạo. Từ đó, Tổ bộ môn đưa ra ph...

By Triệu Kim Trường | Tin nội bộ

Lễ bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng Truyền thông và Tuyển sinh

Sáng 01/06/2023, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng, phụ trách phòng Truyền thông và Tuyển sinh cho TS. Nguyễn Thu Hương.  Buổi lễ có sự hiện diệ...

By Trần Việt Tùng | Tin nội bộ

Lễ bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài Chính

Sáng 01/06/2023, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính cho Ths. Bàng Xuân Hùng.   Buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS...

By Trần Việt Tùng | Tin nội bộ