Lễ trao quyết định chuẩn y Bí thư Đoàn thanh niên Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

Chiều ngày 20/7/2023, tại phòng họp 403, Khoa Các khoa học liên ngành đã diễn ra lễ trao quyết định chuẩn y Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) của Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN. &nbs...

By Triệu Kim Trường | Tin nội bộ

Tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học bộ môn Di sản học năm học 2022-2023

Ngày 04/07/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2022 - 2023 của tổ bộ môn Di sản học. Từ đó, Tổ bộ môn đưa ra phương hướng năm học 2023 - 2024, đánh...

By Triệu Kim Trường | Tin nội bộ

Tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học bộ môn Công nghiệp văn hóa & sáng tạo 2022-2023

Ngày 04/07/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2022 - 2023 của tổ bộ môn Công nghiệp văn hóa & sáng tạo. Từ đó, Tổ bộ môn đưa ra p...

By Trần Việt Tùng | Tin nội bộ

Tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học bộ môn Đô thị và kiến trúc bền vững năm học 2022-2023

Ngày 04/07/2023, Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN tổ chức tổng kết hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) năm học 2022 - 2023 của tổ bộ môn Đô thị và kiến trúc bền vững. Từ đó, Tổ bộ môn đưa ra phương...

By Trần Việt Tùng | Tin nội bộ