Lễ trao bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế khóa III

Ngày 5 tháng 12 năm 2010 tại Hội trường Lê Văn Thiêm, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sau đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Viện Quản trị Kinh doanh Bruxen, Vương quốc Bỉ (UBI) đã long trọng tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ q...

By SISSVNU | Tin nội bộ

Phiên họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo mở rộng Khoa Sau đại học

Ngày 21 tháng 11 năm 2010, Khoa Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã mở phiên họp Hội đồng khoa học và đào tạo mở rộng tại Hòa Bình với ba nội dung: đánh giá mô hình Khoa Sau đại học sau t&aac...

By SISSVNU | Tin nội bộ

HỘI THẢO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG: TÁC ĐỘNG, ỨNG PHÓ VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày 16/12/2021 Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN) chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học (HTKH) trực tuyến “Biến đổi khí hậu & phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực”, nhân...

By SISSVNU | Tin nội bộ

CHÀO ĐÓN CT CỬ NHÂN QUẢN LÍ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN - ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO LIÊN NGÀNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP SÁNG TẠO

Sáng 14/12/2021, tại phòng 203, nhà điều hành ĐH Quốc gia HN (ĐHQGHN), Khoa Các khoa học liên ngành (CKHLN) đã tham gia Hội đồng thẩm định “đề án mở Chương trình đào tạo “Quản lí giải trí và...

By SISSVNU | Tin nội bộ