LỄ BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Sáng 03/02/2023, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính cho Ths. Lê Anh Xuân.   Buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Chủ n...

By Triệu Kim Trường | Tin nội bộ

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2022

Năm 2022 là dấu mốc khẳng định sự phát triển về lượng và sự hoàn thiện về chất đối với Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-SIS). Bên cạnh những thành tựu chung của toàn ĐHQGHN, VNU-SIS cũng đã t&...

By SISSVNU | Tin nội bộ

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN THIẾT KẾ SÁNG TẠO

  Chiều 06/01/2022, ĐHQGHN tổ chức Thẩm định chương trình đào tạo cử nhân Thiết kế sáng tạo tại phòng 203 tòa nhà điều hành. Đây là chương trình đào tạo bậc cử nhân thứ 5 của Khoa Các khoa học li&e...

By Trần Việt Tùng | Tin nội bộ

LỄ BỔ NHIỆM CHỨC DANH TRƯỜNG PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & HỢP TÁC PHÁT TRIỂN

Sáng 25/11/2022, Khoa Các khoa học liên ngành tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh Trưởng Phòng Khoa học công nghệ & hợp tác phát triển cho TS.Vũ Đường Luân. Buổi lễ có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Văn Hiệ...

By SISSVNU | Tin nội bộ