Đô thị Việt Nam những thách thức trong quá trình phát triển

Ngày 14/06, Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội  đã tổ chức Lễ ra mắt Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị.  Tại buổi lễ ra mắt chương trình, PGS.TS Nguyễn Thị Hồ...

By SISSVNU | Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Bảo tồn di sản trong bối cảnh phát triển đô thị thông minh

Đô thị Thông minh” và “Bảo tồn di sản” “Đô thị Thông minh” là một thuật ngữ mới đang được nhắc đến nhiều nhất trong các diễn đàn về Kiến trúc và Đô thị thời gian gần đây. Rất nhiều tro...

By SISSVNU | Thạc sĩ Di sản học

Quản lý đô thị hiệu quả: Kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới

Hiện trạng phát triển Hiện nay, tại phần lớn các nước phát triển, do quá trình công nghiệp hóa diễn ra sớm nên quá trình đô thị hóa cũng bắt đầu sớm. Đặc trưng cho quá trình đô thị h&oac...

By SISSVNU | Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Giới thiệu Chương trình Đào tạo Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Biến đổi khí hậu là lĩnh vực học thuật có tính liên ngành cao, nội dung hàm chứa kiến thức tổng hợp của nhiều ngành thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau lần đầu tiên được tổ chức đào tạo bậc thạc sĩ ở Việt Nam. Chương trình...

By SISSVNU | Thạc sĩ Biến đổi khí hậu