Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Mã Khoa: QHK | Mã ngành: 7900204 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023 XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG Tham khảo các CTĐT ĐẠI HỌC CHÍNH QUY k...

By SISSVNU | Quản trị đô thị thông minh và bền vững

Tuyển sinh chương trình Tiến sĩ Di sản học

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tiến sĩ Di sản học của Khoa Các khoa học liên ngành là một chương trình đào tạo các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lí những kiến thức hệ thống và ch...

By Trần Việt Tùng | Tiến sĩ Di sản học

Phiêu lưu cùng ngành Di sản của Đại học Quốc gia Hà Nội

1. Khoa Các khoa học liên ngành là đơn vị đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam hiện nay đào tạo bài bản, chuyên sâu về ngành Di sản với đủ cả 3 bậc: Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. 2. Khoa là thành viên của...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản trị tài nguyên di sản

Mã Khoa: QHK | Mã ngành: Quản trị tài nguyên di sản - 7900205 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023 XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN DI SẢN TẠI ĐÂY Tham khảo các CTĐT ĐẠI...

By SISSVNU | Quản trị tài nguyên di sản