Cần làm gì sau khi biết điểm chuẩn?

Một số lời khuyên cho việc nhập học của sinh viên K2 trúng tuyển năm 2022 vào Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội như sau: Theo kế hoạch dự kiến, ngày 25/9/2022, thí sinh sẽ nhập học tại Đại học Quốc gia H&agrav...

By SISSVNU | Công tác sinh viên

Học ngành Thiết kế sáng tạo - tiếp cận liên ngành sáng tạo - công nghệ - kinh doanh và đồng hành với doanh nghiệp

Thiết kế là một phạm trù sáng tạo. Thiết kế không bị giới hạn bởi đối tượng, cách thức và công cụ thiết kế, mà nó là một nghệ thuật. Nghệ thuật thiết kế để có thể đi vào được cuộc sống không chỉ là nghệ th...

By Minh Thảo | Thiết kế sáng tạo

Tuyên sinh chương trình Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

TRIẾT LÍ CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Được xây dựng với triết lí cốt lõi “sáng tạo tri thức dựa trên tiếp cận liên ngành”. Nội hàm của chương trình là “Nghiên cứu biến đổi kh&iacu...

By SISSVNU | Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững

Tuyển sinh đại học chính quy ngành Quản lí giải trí và sự kiện

Mã Khoa: QHK | Mã ngành: 7349002 ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TẠI: https://bit.ly/dodaihoc2023 XEM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÍ GIẢI TRÍ VÀ SỰ KIỆN TẠI ĐÂY Tham khảo các CTĐT ĐẠI HỌC CHÍNH QU...

By SISSVNU | Quản lí giải trí và sự kiện