Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh

Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh

Chiều ngày 10/1/2019, tại Hội trường Cung Quy hoạch Kiến trúc Bắc Ninh, Số 25 Đường Kinh Dương Vương, Tp. Bắc Ninh, Khoa Các khoa học liên ngành phối hợp cùng với Sở Xây dựng Bắc Ninh và Hội Xây dựng Bắc Ninh đã tổ chức Hội thảo “Yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh”. Tham dự Hội thảo, về phía ĐHQGHN có PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành và PGS. TS Nguyễn Hồng Thục – Tổ trưởng Tổ công tác Xây dựng đề án Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị cùng toàn thể các giảng viên, nhà khoa học và cán bộ nhân viên của Khoa. Về phía tỉnh Bắc Ninh, tới tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Tiến Nhường – Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Tiến Tài – Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, ông Nguyễn Xuân Đoàn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh và ông Cao Văn Hà – Chủ tịch Hội Xây dựng Bắc Ninh, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cùng toàn thể chuyên viên, cán bộ của các sở ban, ngành của tỉnh Bắc Ninh.

Mở đầu Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Đoàn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng đại diện cho các đơn vị đồng tổ chức đã có bài phát biểu chào mừng các vị lãnh đạo của tỉnh, các nhà khoa học, các giảng viên và toàn thể cán bộ, chuyên viên của Sở Xây dựng Bắc Ninh, Hội Xây dựng Bắc Ninh và Khoa Các khoa học liên ngành đã dành thời gian tham dự Hội thảo trong bối cảnh công việc bận rộn. Trong Bài phát biểu của mình, Phó Giám đốc sở đã nhấn mạnh, đây là diễn đàn để các nhà khoa học, các lãnh đạo và các chuyên viên của các sở ban, ngành ở tỉnh Bắc Ninh trao đổi ý kiến liên quan đến các vấn đề quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh, đặc biệt là giải pháp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với tư duy và cách tiếp cận liên ngành cho quản lí phát triển đô thị trong lộ trình Bắc Ninh phát triển lên phố trực thuộc TƯ.

Sau phát biểu khai mạc Hội thảo của Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, TS. Nguyễn Tiến Nhường – Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Bắc Ninh đã phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Trong bài phát biểu của mình, Phó Chủ tịch thường trực đã đánh giá cao chủ đề Hội thảo vì đây là chủ đề nóng đối với các đô thị của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Ngoài ra, Phó Chủ tịch thường trực cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Hội thảo và thành phần tham dự Hội thảo, đặc biệt là mong muốn thông qua Hội thảo này các nhà khoa học tìm ra các giải pháp để phát triển thành phố trong thời gian tới. Đối với các đại biểu ở địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực cũng yêu cầu các đại biểu lắng nghe, trao đổi, thảo luận và tiếp thu tư duy và cách tiếp cận liên ngành để áp dụng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp theo Chương trình, PGS. TS Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ nhiệm Khoa Các khoa học liên ngành đã bày tỏ cảm xúc vô cùng xúc động trong bầu không khí ấm cúng của Hội thảo. Ngoài ra, Chủ nhiệm Khoa cũng giới thiệu sơ qua về ĐHQGHN, gồm 7 trường thành viên, 5 khoa trực thuộc và các trung tâm phục vụ. Khoa Các khoa học liên ngành là 1 trong 5 khoa trực thuộc và được giao nhiệm vụ thực hiện các chương trình đào tạo mới liên ngành, liên lĩnh vực. Đáng chú ý, Phó giáo sư nhấn mạnh đến việc nhận thức không đầy đủ cũng gây ra nhiều thách thức đối với việc quản lí phát triển đô thị vì đô thị là một cơ thể sống. Do đó, chúng ta cần phải quản lí sự phát triển của đô thị với cách tiếp cận tổng thể và tư duy liên ngành, chứ không phải là quản lí theo kiểu đơn ngành như chúng ta vẫn làm hiện nay. Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có tư duy và các tiếp cận liên ngành, Khoa Các khoa học liên ngành đã tổ chức Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị và các khoa đào tạo ngắn hạn về quản lí phát triển đô thị nhằm trang bị cho người học kiến thức, công cụ, tư duy và cách tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề quản lí đô thị thực tiễn tại các địa phương. Khoa mong muốn Hội thảo này sẽ góp phần vào phát triển Chương trình đào tạo và sự tham gia vào Chương trình đào tạo của các chuyên gia ở địa phương .

Tiếp theo, PGS. TS Nguyễn Hồng Thục – đại diện Tổ công tác xây dựng Chương trình đào tạo Thạc sĩ quản lí phát triển đô thị đã có bài phát biểu về đào tạo cao học liên ngành về quản lí phát triển đô thị trong bối cảnh sau hiện đại. Trong Bài phát biểu của mình, Phó giáo sư nhấn mạnh quy hoạch đô thị ở Việt Nam trong thời gian vừa qua được đặt lên vai của những kiến trúc sư, mà điều đó lẽ ra phải dành cho những nhà hoạch địch phát triển mới đúng. Ngoài ra, quản lí đô thị ở Việt Nam đang là quản lí đơn ngành của các bộ, ban ngành. Do đó, đô thị Việt Nam đang phát triển một cách thiếu bền vững. Để giúp cho đô thị Việt Nam phát triển một cách bền vững, thì yếu tốcốt lõi là nguồn nhân lực phải có tư duy tổng thể và cách tiếp cận liên ngành.

Sau bài phát biểu của PGS. TS Nguyễn Hồng Thục, TS. Phó Đức Tùng đã có bài phát biểu về nhu cầu nhân sự cho quy hoạch và quản lí phát triển đô thị trong bối cảnh Luật quy hoạch mới. Tiến sĩ đã nêu rõ quản lí phải hướng tới quản lí sự phát triển, chứ không phải là quản lí đô thị theo hướng đơn ngành như hiện nay. Đáng chú ý, TS. Phó Đức Tùng đã nhấn mạnh vào quy hoạch tích hợp theo Luật Quy hoạch mới. Trước đây, việc làm quy hoạch là do chuyên gia của ngành xây dựng đề xuất. Tuy nhiên, theo Luật Quy hoạch mới, việc xây dựng quy hoạch phải có sự tham gia của các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Quy hoạch phải là quy hoạch những thứ có thể làm, chứ không phải quy hoạch tất cả mọi thứ. Điều quan trọng là, trong Quy hoạch tích hợp, các chuyên gia từ những lĩnh vực khác nhau thống nhất với nhau về một số vấn đề mà tất cả các chuyên gia cho là cần thiết phải làm. Do đó, quy hoạch theo Luật Quy hoạch mới là quá trình thương thảo giữa các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau và cam kết làm một số vấn đề, chứ không phải tất cả các vấn đề.

Tiếp theo Chương trình Hội thảo, ông Cao Văn Hà – Chủ tịch Hội Xây dựng Bắc Ninh, Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh đã phát biểu nhấn mạnh đến vai trò của khoa học liên ngành trong quản lí phát triển đô thị, thực trạng quản lí đô thị ở Bắc Ninh theo hướng đơn ngành và nêu ra một số giải pháp cho quản lí phát triển đô thị ở Bắc Ninh. Chủ tịch Hội Xây dựng Bắc Ninh đã nêu ra ba giải pháp. (1) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển đô thị; (2) Huy động sự tham gia của các sở ban ngành khác và đặc biệt là truyền thông cho người dân hiểu được tư duy tổng thể và cách tiếp cận liên ngành trong quản lí phát triển đô thị; (3) Phối hợp chặt chẽ giữa ĐHQGHN và địa phương để tổ chức Chương trình Thạc sĩ quản lí phát triển đô thị và các khóa đào tạo ngắn hạn liên quan đến quản lí phát triển đô thị theo hướng liên ngành.

Sau 04 báo cáo tham luận, Hội thảo đã dành thời gian trao đổi về các vấn đề sau: (1) sự chuẩn bị nguồn nhân lực cho quản lí phát triển đô thị trong quá trình xây dựng Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc TƯ; (2) Một số rào cản trong quản lí đô thị như quản lí đô thị chủ yếu là xử lí các vụ việc, mà không quan tâm đến quản lí phát triển đô thị (Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh); (3) Làm thế nào để xây dựng đô thị Từ Sơn thành đô thị loại 3 chú ý đến xây dựng chất lượng, chứ không phải là xây dựng quản lí hành chính? 4) Làm thế nào để có nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cho quản lí phát triển đô thị ở Từ Sơn? (Phó Chủ tịch Thị Xã Từ Sơn); (5) Đô thị ở Việt Nam đang phát triển mạnh, do đó cần có nguồn nhân lực để quản lí sự phát triển đô thị hiện nay; (6) Quản lí sự phát triển đô thị là quản lí một quá trình, chứ không phải là quản lí một sản phẩm. (GS. TS Nguyễn Tố Lăng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội); (7) Vì sao Việt Nam cần có hệ thống đô thị có khả năng chống chịu không gian kinh tế, công nghiệp và dịch vụ?; (8) Cấu trúc đô thị Việt Nam có đặc thù đi lên từ nông thôn, cho nên cần phải gìn giữ hồn cốt của đô thị. Ví dụ: đô thị của Bắc Ninh là văn hóa quan họ hay công nghiệp của Samsung? (TS. Trương Văn Quảng); (10) Người lãnh đạo cần có kiến thức và nguyên lí khoa học để chỉ đạo cấp dưới thực hiện công việc tốt hơn.

Kết thúc Hội thảo, ông Nguyễn Xuân Đoàn – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh – đại diện Ban tổ chức một lần nữa cám ơn các lãnh đạo, các nhà khoa học cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên của ba đơn vị đồng tổ chức đã dành thời gian quý báu tham dự Hội thảo. Đặc biệt, Phó Giám đốc  đã bày tỏ sự cám ơn sâu sắc tới các nhà khoa học, các giảng viên đã giúp cho lãnh đạo và nhân viên ở các sở ban, ngành của tỉnh Bắc Ninh nâng cao được nhận thức về quản lí sự phát triển đô thị theo tư duy tổng thể và cách tiếp cận liên ngành.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Huy Thuong