Thư mời viết bài hội thảo khoa học: Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực

Thư mời viết bài hội thảo khoa học: Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực

Nhập dịp kỉ niệm 10 năm đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức Hội thảo “Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực”.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước viết bài tham gia Hội thảo theo các chủ đề dưới đây.

  1. Chủ đề hội thảo:

Hội thảo là một dịp để các nhà khoa học và các nhà quản lí trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan đến Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững, tập trung phân tích, đánh giá, thảo luận và đưa ra kiến nghị về các giải pháp, chính sách ứng phó với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững với 3 chủ đề sau:

Tác động của Biến đổi khí hậu         

Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững    

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

  1. Cơ quan tổ chức:

Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội

  1. Địa điểm tổ chức:

 Đại học Quốc gia Hà Nội – 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

  1. Thời gian nhận bài và tổ chức Hội thảo:

Thời gian tổ chức: 8/2021

Thời gian nhận đăng kí – tóm tắt báo cáo : 30/3/2021

Thời gian nhận toàn văn báo cáo: 30/6/2021

  1. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt
  2. Quy cách trình bày báo cáo:

Xem file đính kèm

  1. Hỗ trợ Hội thảo
  • Báo cáo được lựa chọn sử dụng sẽ được trả nhuận bút và chọn in kỷ yếu Hội thảo có mã số ISSN…
  • Đại biểu tham dự Hội thảo tự túc kinh phí đi lại, lưu trú trong thời gian Hội thảo
  1. Địa chỉ liên hệ:

Mọi ý kiến, thông tin trao đổi, thủ tục đăng kí, bản Tóm tắt và báo cáo toàn văn xin giử đến địa chỉ sau:

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển (P504), nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: HoithaoBDKH2021@gmail.com

Người nhận: Ông Đỗ Huy Thưởng – Mob: 0913.504 223

                               Bà Nguyễn Thu Thủy – Mob: 0912.122 054

Các thông tin về Hội thảo sẽ được cập nhật tại website của Khoa Các khoa học liên ngành: http://sis.vnu.edu.vn/