Thông báo về việc tham dự khóa VIBE

Thông báo về việc tham dự khóa VIBE

Đại học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Học viện Sáng tạo, Đại học Dublin, Ailen tổ chức Chương trình “Nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý của Đại học Quốc Gia Hà Nội theo phương pháp tiếp cận tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp (tư duy hướng đến hiệu quả) nhằm thúc đẩy và tăng cường các kỹ năng trong thế kỷ 21 và nuôi dưỡng tinh thàn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sinh viên”. Chương tình được triển khai trong khuôn khổ Dự án Hợp tác giáo dục song phương Việt nam – Ireland (VIBE) do Đại sứ quán Ai-len tài trợ (chi tiết xem tại đây)