Thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 8/2018

Thông báo lịch bảo vệ luận văn Thạc sĩ tháng 8/2018

Khoa Các khoa học liên ngành xin gửi các anh, chị lịch bảo vệ luận văn tháng 8/2018 như sau:
Chuyên ngành Khoa học bền vững:

1. Học viên Nguyễn Quốc Hoàn

– Thời gian: Từ 16h30, thứ Năm ngày 02/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động sinh kế đến quản lý bền vững rừng ngập mặn tại xã Giao Lạc và xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Mạnh Khải

2. Học viên Cù Thị Sáng

– Thời gian: Từ 15h30, thứ Hai ngày 06/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của trợ giá trong sản xuất điện truyền thống đến phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lưu Đức Hải và TS Nguyễn Trịnh Hoàng Anh

 
Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:
 

1. Học viên Đinh Thị Duyên

– Thời gian: Từ 14h00, thứ Ba ngày 07/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Xây dựng mô hình truyền thông biến đổi khí hậu lồng  ghép vào các hoạt động của cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển

– Cán bộ hướng dẫn: TS Phạm Đức Thi

2. Học viên Nguyễn Trọng Nghĩa

– Thời gian: Từ 15h30,  thứ Ba ngày 07/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình và đề xuất giải pháp ứng phó

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đoàn Hương Mai

Rất mong các anh, chị thu xếp thời gian và công việc tới dự các buổi bảo vệ.

Trân trọng.