Thông báo khóa họp JCM 10 Việt Nam – Hoa Kỳ

Thông báo khóa họp JCM 10 Việt Nam – Hoa Kỳ

Căn cứ Hiệp định hợp tác về Khoa học và Công nghệ đã được ký kết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp cùng với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Khóa họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 10 (JCM10) diễn ra tại Washington DC – Hoa Kỳ vào 10/2018. Tại Khóa họp, hai bên đã cùng thống nhất 04 chủ đề hợp tác ưu tiên để cùng xây dựng và triển khai các hoạt động hợp tác.

1) Chủ đề về “Khoa học Sức khỏe và Y tế” do Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ HTQT, Bộ Y tế làm Đồng trưởng nhóm. Địa chỉ email: chautinotina@yahoo.com; ĐT: 0903425696

2) Chủ đề về “Khoa học Bảo tồn” do Ông Ninh Khắc Bản, Trưởng ban HTQT Viện Hàn Lâm KH&CN làm Đồng trưởng nhóm. Địa chỉ email: ninhkhacban@vast.vn; ĐT: 0912205587

3) Chủ đề về “Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Doanh thương” do Ông Hoàng Minh, Giám đốc Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN làm Đồng trưởng nhóm. Địa chỉ email: hoangminh@most.gov.vn; ĐT: 0913259222

4)Chủ đề về “Công nghệ sinh học trong Nông nghiệp” do Bà Nguyễn Thị Thay Thủy, Vụ trưởng Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Đồng Trưởng nhóm. Địa chỉ email: thuynt.khcn@mard.gov.vn; ĐT: 0907490450

Chi tiết xem tại đây