Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký SHTT cho người học ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Các khoa học liên ngành, ĐHQGHN xin thông báo tới toàn thể anh, chị học viên về việc xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đợt 2 năm 2018 như sau:

  1. Đối tượng được hỗ trợ: Người học đang học tập tại ĐHQGHN tính đến ngày 31/12/2018
  2. Thời điểm công trình công bố quốc tế và đăng ký sở hữu trí tuệ (SHTT) được xem xét hỗ trợ: Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018

Hồ sơ đề nghị xét hỗ trợ gửi về Phòng KHCN&HTPT, Khoa Các khoa học liên ngành trước ngày 14/01/2019 để Khoa tổng hợp báo cáo ĐHQGHN trước ngày 15/01/2019. Bản mền gửi về địa chỉ: thuonghuydo@yahoo.com.

(Thông tin chi tiết về Thông báo của ĐHQGHN xem tại đây)

 

Trân trọng cám ơn!