Thẩm định đề cương Luận văn Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Thẩm định đề cương Luận văn Thạc sĩ Quản lí phát triển đô thị

Ngày 16/5/2020, Khoa Các Khoa học liên ngành đã tổ chức buổi đánh giá đề cương luận văn thạc sĩ cho học viên chuyên ngành Quản lí phát triển đô thị Khóa 1. Trên cơ sở các đề cương luận văn được học viên xây dựng, các giảng viên của chương trình, PGS. TS Nguyễn Hồng Thục và GS.TS Nguyễn Tố Lăng đã góp ý cho các học viên về tính hợp lí của đề tài luận văn và tính khả thi của phạm vi thực hiện.

Các thầy, cô cũng định hướng cho học viên tính đặc sắc của các luận văn về quản lí sự phát triển của đô thị ở các khía cạnh khác nhau, nhấn mạnh vai trò của quy hoạch tích hợp. Qua đó, học viên có thể đưa ra các giải pháp phù hợp cho mỗi địa phương nơi học viên đang công tác. Luận vănThS. Quản lí phát triển đô thị, với định hướng ứng dụng của mình, được kì vọng sẽ đóng vai trò quan trọng và thực tiễn cho chính công việc của học viên.

Bài và ảnh: Dư Đức Thắng