Phát triển du lich nông thôn bền vững ở tỉnh An Giang Province

Phát triển du lich nông thôn bền vững ở tỉnh An Giang Province

Nghiên cứu này nhằm phát triển du lịch nông thôn bền vững ở tỉnh An Giang, một tỉnh nông nghiệp ở khu vực phía Nam Việt Nam, bằng cách xác định các yếu tố quyết định sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách dựa trên hai phương pháp định tính và định lượng. Qua các cuộc phỏng vấn thăm dò với các chuyên gia và thảo luận nhóm, chúng tôi đã phát triển bảng hỏi cho cuộc khảo sát chính thức 507 khách du lịch tại các điểm du lịch khác nhau ở tỉnh An Giang.

Kết quả thấy rằng: (1) có 7 yếu tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách, bao gồm: tâm linh, an toàn và an ninh du lịch, con người, thực phẩm và đồ uống, môi trường tự nhiên, giá dịch vụ và cơ sở hạ tầng du lịch; và (2) ý định quay lại của  du khách bị ảnh hưởng bởi sáu yếu tố, bao gồm: sự hài lòng, tâm linh, an toàn và an ninh du lịch, con người, thực phẩm và đồ uống và giá dịch vụ. Trong số đó, tâm linh là một yếu tố mới được xem xét cẩn thận do ảnh hưởng đáng kể của nó đối với cả sự hài lòng của khách du lịch và ý định quay lại của du khách. Từ những phát hiện này, chúng tôi đã đề xuất một số hàm ý quản lý cho sự phát triển bền vững của du lịch nông thôn ở tỉnh An Giang bằng cách tăng cường sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách sau khi họ đến thăm tỉnh An giang (Chi tiết xem tại đây)