Seminar Khoa học liên ngành – Đánh giá biến đổi khí hậu khu vực Đông Nam Á

Seminar Khoa học liên ngành – Đánh giá biến đổi khí hậu khu vực Đông Nam Á

Một số thông tin về diễn giả: PGS.TS. Ngô Đức Thành – Đồng Trưởng Khoa Vũ Trụ và Hàng không, trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Sau khi nhận bằng đại học và cao học tại Đại học Bách khoa Paris, Pháp, PGS Thành đã làm NCS tại Đại học Paris VI và nhận bằng TS năm 2005 về lĩnh vực mô phỏng và viễn thám trong khí tượng khí hậu; và sau đó là làm Postdoc tại Đại học Tokyo, Nhật Bản. PGS. Thành đã và đang chủ trì hoặc là thành viên chính của nhiều dự án, đề tài quốc tế và trong nước về lĩnh vực mô hình hoá Biến đổi khí hậu. Đến này, PGS. Thành đã có hơn 30 công bố trên các tạp chí quốc tế ISI.