Quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Quy hoạch đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu

Quá trình biến đổi khí hậu và nước biển dâng (BĐKH& MNBD) có ảnh hưởng và tác động toàn diện đến sự phát triển bền vững trên toàn thế giới. Do ảnh hưởng của BĐKH& MNBD, thiên tai trên phạm vi toàn cầu đã , đang và sẽ xảy ra với tần suất nhiều hơn, phức tạp hơn, cường độ tăng mạnh hơn làm trầm trọng thêm mức độ ảnh hưởng của thiên tai.

Các địa bàn thường gánh chịu các hậu quả nặng nề của quá trình biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng là các vùng đồng bằng trũng thấp, vùng duyên hải miền trung, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và các khu vực ven biển với hơn 80% dân số có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai.

Theo đánh giá của Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Việt Nam là một trong 5 quốc gia đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu. Nếu mực nước biển tăng 1 mét ở Việt Nam sẽ mất 5% diện tích đất đai, 11% người mất nhà cửa, giảm 7% sản lượng nông nghiệp và 10% thu nhập quốc nội (GDP).

Nhận thức được tác động tiêu cực của BĐKH, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 158/QĐ-TTg này 2/12/2008, phê duyệt “Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu”. Theo Chương trình này, các Bộ, ngành, địa phương sẽ phải thực hiện việc đánh giá mức độ của biến đổi khí hậu ở Việt Nam đối với các lĩnh vực, các ngành, các địa phương trong từng giai đoạn, tích hợp vấn đề này vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội. Những nỗ lực ứng phó, thích ứng với BĐKH của nước ta sẽ là động thái tích cực trong công cuộc giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ hệ thống khí hậu toàn cầu.

Nhận thức rõ vấn đề này, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đã xây dựng Hợp phần “Đào tạo chuyên môn cho các nhà quy hoạch, kiến trúc và xây dựng đô thị” trong khuôn khổ dự án “Vận động ở cấp quốc gia và nhân rộng các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu” thuộc chương trình “Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng chống chịu với BĐKH”. (Chi tiết xem tại đây)