Quy định về đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về đào tạo Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

Quy định về đào tạo tiến sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội (Chi tiết xem tại đây)