Phát triển khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái – đánh giá sơ bộ một số khu công nghiệp

Phát triển khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái – đánh giá sơ bộ một số khu công nghiệp

Khu công nghiệp sinh thái là một loại hình khu công nghiệp có khả năng đảm bảo các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường trong phát triển bền vững. Khu công nghiệp sinh thái là hướng đi trong việc bảo vệ môi trường các khu công nghiệp, dựa trên nền tảng sử dụng hiệu quả năng lượng, khép kín vòng vật liệu và cộng sinh công nghiệp. Đặc điểm quan trọng của khu công nghiệp sinh thái là sự hợp tác trong việc quản lí các vấn đề môi trường và tài nguyên, bao gồm có năng lượng, nước và vật liệu của công đồng doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ trong phạm vi khu công nghiệp. Chính nhờ sự hợp tác, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có thể đạt được lợi ích tập thể lớn hơn tổng lợi ích của mỗi công ty riêng lẻ.

Thông qua việc đánh giá sơ bộ thực trạng 05 khu công nghiệp, gồm Amata, Biên Hòa 2, Long Bình (Đồng Nai), Phú Mỹ I và Mỹ Xuân A (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức trong việc phát triển các khu công nghiệp hiện tại theo mô hình phát triển khu công nghiệp sinh thái. Đây được coi là một giải pháp nhằm phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững, đối phó với thực trạng ô nhiễm công nghiệp, đặc biệt ô nhiễm môi trường nước. Các phân tích cho thấy cơ hội rõ nét về tổ chức quản lí, sử dụng tài nguyên, quản lí môi trường, phát triển kinh tế và xã hội tại các khu công nghiệp nói trên theo hướng khu công nghiệp sinh thái. Tuy vậy, những rào cản về mặt tài chính, thể chế, công nghệ, nhận thức, vv. cũng không hề nhỏ. Việc nhận rõ những cơ hội và thách thức góp phần giúp các bên liên quan có những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy quá trình này, hướng tới sự phát triển bền vững hơn tại các khu công nghiệp (Chi tiết xem tại đây).