Phân bổ nguồn lực để nâng cấp cơ cấu ngành kinh tế: Kinh nghiệm từ chính sách công nghiệp của Hàn Quốc

Phân bổ nguồn lực để nâng cấp cơ cấu ngành kinh tế: Kinh nghiệm từ chính sách công nghiệp của Hàn Quốc

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Mai

“Leo thang” trên bậc thang phân công lao động quốc tế hay nâng cấp cơ cấu ngành kinh tế là một công việc rất vất vả, đòi hỏi một chính sách công nghiệp thông minh với khả năng lựa chọn ngành mũi nhọn phù hợp, có chính sách ưu tiên phân bổ nguồn lực một cách hợp lý và hiệu quả cho các ngành này. Khi leo thang, một số quốc gia có thể bỏ qua vài bậc với sự trợ giúp của chính sách công nghiệp phù hợp, song họ cũng có thể trượt ngã nếu cố gắng nhảy quá nhiều bậc một lúc với tham vọng công nghiệp hóa gấp gáp. Dựa trên việc phân tích những quan điểm học thuật liên quan tới chính sách công nghiệp và những minh chứng từ cách thức lựa chọn ngành cũng như cơ chế phân bổ nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn của Hàn Quốc, bài viết sẽ rút ra một số bài học quan trọng từ trường hợp điển hình này cho các nước đi sau, trong đó có Việt Nam, để có thể thu hẹp khoảng cách các quốc gia dẫn đầu.(Chi tiết xem tại đây)