Nguồn nhân lực trong lĩnh vực Logistics :  Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Nguồn nhân lực trong lĩnh vực Logistics : Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và xu hướng toàn cầu hóa, các hoạt động logistics xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu dùng ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong ngành sản xuất, dịch vụ nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Do đó, nghiên cứu về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực dịch vụ logistics đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhà khoa học cũng như các nhà quản lí ở trong và ngoài nước. Bài viết này khái quát về thực trạng nguồn nhân lực trong ngành dịch vụ logistics tại Việt Nam, phân tích nguyên nhân của những hạn chế và nêu lên một gợi ý để phát triển nhân lực cho ngành dịch vụ này trong thời gian tới (Chi tiết xem tại đây)