Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên

Nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, gắn với khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên

Tính đến nay, kể từ khi đổi mới (1986), Việt Nam đã mở cửa và hội nhập với nền kinh tế thế giới, nhờ đó đã mang lại tăng trưởng kinh tế liên tục và có một sự tăng tiến vượt bậc, từ vị trí là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, nay đã bước vào ngưỡng của các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Để nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo tính hiệu quả cao và tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, đòi hỏi chúng ta phải cấu trúc lại cơ cấu của nền kinh tế, bao gồm cơ cấu ngành, cơ cấu vùng và cơ cấu thành phần kinh tế, nhằm ưu tiên và thúc đẩy những ngành, vùng và thành phần kinh tế sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên. Mặt khác, cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ chiều rộng sang chiều rộng kết hợp với chiều sâu, đầu tư cho đổi mới khoa học công nghệ, tăng hàm lượng chất xám trong khai thác và sử dụng tài nguyên và giảm áp lực khai thác tài nguyên; phát huy các lợi thế sẵn có của vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam cho tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới (Chi tiết xem tại đây)