Mối quan tâm và bảo mật quyền riêng tư của người  tiêu dùng ở các nước ASEAN trong việc sử dụng mạng xã hội trực tuyến

Mối quan tâm và bảo mật quyền riêng tư của người tiêu dùng ở các nước ASEAN trong việc sử dụng mạng xã hội trực tuyến

Khi người tiêu dùng ASEAN ngày càng di chuyển trực tuyến, số lượng người dùng internet tăng lên 32% trên toàn khu vực và 112% bị thâm nhập bởi công nghệ di động. Hơn 50% người sử dụng trong khu vực ASEAN đang tham gia vào mạng xã hội trực tuyến (OSN). Nghiên cứu này nhằm điều tra nhận thức và ảnh hưởng của các vấn đề an ninh và quyền riêng tư đối với lòng tin của người dùng, và xây dựng cảnh quan mạng xã hội trực tuyến an toàn hơn ở khu vực Đông Nam Á bằng cách kiểm tra mối quan hệ giữa các mối quan tâm về bảo mật trực tuyến, bảo mật, tin tưởng và ý định. Sử dụng mô hình phương trình cấu trúc, kết quả cho thấy rằng ‘bảo mật’ tương quan với ‘bảo mật’ nhưng hai biến này không có tác động đáng kể đến niềm tin của người sử dùng. Hơn nữa, chỉ ‘tin cậy’ và ‘an ninh’ ảnh hưởng đến ý định sử dụng mạng xã hội trực tuyến của người dùng (Chi tiết xem thêm ti đây).