PGS.TS. Ngô Đức Thành

PGS.TS. Ngô Đức Thành

Năm sinh: 1979

Nơi công tác: Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Môn giảng dạy tại khoa SIS: Đánh giá biến đổi khí hậu

Năm 2001, PGS.TS Ngô Đức Thành được đào tạo chủ yếu tại Pháp, khi ông tốt nghiệp Đại học Bach Khoa Paris năm 2001 và vào năm 2005, ông tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Paris chuyên ngành Khí tượng. Ông thành thạo 02 ngôn ngữ quốc tế là tiếng Anh và tiếng Pháp. Quá trình công tác tính đến hiện nay của ông cụ thể như sau:
5/2008 – 01/2010 Nghiên cứu viên, Đài Cao không, Trung tâm KTTV Quốc gia
01/2010 – 9/2010 Trưởng phòng Nghiên cứu Tư liệu, Đài Khí tượng Cao không
2010-2014 Giảng viên Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN Hà Nội
2015-nay Phó Giáo Sư, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN Hà Nội
2013 – 2018 Uỷ viên Hội đồng liên ngành các Khoa học Trái Đất – Môi trường, Đại học Quốc gia HN
2013 – 2018 Uỷ viên Hội đồng liên ngành Công nghệ thông tin và Khoa học Tính toán, Đại học Quốc gia HN

Hiện nay, ông còn làm trong Ban biên tập tạp chí Geoenvironmental Disasters. Springer.

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0912. 691 227 (Mr. Nghị) / 0981.290.448 (Mrs. Tú)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP