GS.TSKH Trương Quang Học

GS.TSKH Trương Quang Học

Năm sinh: 1945

Nơi công tác: Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN

Môn giảng dạy tại khoa SIS: Nhập môn khoa học bền vững, Phát triển bền vững

GS.TSKH. Trương Quang Học, Ủy viên Thường vụ, Phó trưởng Ban Cộng đồng bền vững Hội Bảo vệ TN&MT Việt Nam. Ông đã hơn 20 đề tài NCKH được công bố trên các Tạp chí Quốc gia và Quốc tế, trong đó có 3 đề tài được tài trợ bởi các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, ông cũng là tác giả của hơn 10 cuốn sách về côn trùng học đã được xuất bản từ năm 1990 đến nay.

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0912. 691 227 (Mr. Nghị) / 0981.290.448 (Mrs. Tú)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP