GS. TS. Phan Văn Tân

GS. TS. Phan Văn Tân

Năm sinh: 1955

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Môn giảng dạy tại khoa SIS: Cơ sở khoa học của biến đổi khí hậu I, II

Giáo sư Phan Văn Tân tốt nghiệp ngành Khí tượng khí hậu tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội vào năm 1981. Sau đó ông tiếp túc nhận bằng Tiến sĩ trong lĩnh vực này vào năm 1994. Quá trình công tác của ông bao gồm các giai đoạn:
1982-1995: Cán bộ giảng dạy Bộ môn Khí tượng, Khoa Địa lý Địa chất, Đại học Tổng hợp HN
1996-2000: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN Hà Nội
2000-1/2015: Chủ nhiệm Bộ môn Khí tượng, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN Hà Nội
2015-nay: GVCC, Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Khoa KTTV&HDH, trường ĐHKHTN Hà Nội.

KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH – ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Địa chỉ: Nhà G7, 144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 0243. 754 7615 (Phòng Đào tạo & Công tác sinh viên)
Đường dây nóng tuyển sinh: 0912. 691 227 (Mr. Nghị) / 0981.290.448 (Mrs. Tú)
Website: http://sis.vnu.edu.vn
Facebook Fanpage: http://facebook.com/khoacackhoahocliennganh
TOP