Lịch bảo vệ luận văn tháng 4/2018

Lịch bảo vệ luận văn tháng 4/2018

Kính gửi các anh, chị học viên

Khoa Các khoa học liên ngành xin gửi các anh, chị lịch bảo vệ luận văn như sau:
Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:

1. Học viên Triệu Tuyết Mai Hương

– Thời gian: Từ 14 h00, thứ Tư ngày 11/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại huyện Văn Quan, Lạng Sơn: nghiên cứu thí điểm tại thị trấn Văn Quan và xã Tràng Sơn

– Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Trương Quang Học

———————-

2. Học viên: Lê Đức Đại

– Thời gian: Từ 15 h30,  thứ Tư ngày 11/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá tác động của các hiện tượng cực đoan đến sản xuất lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

– Cán bộ hướng dẫn: TS. Võ Thanh Sơn

———————-

3. Học viên Đỗ Quỳnh Hoa

– Thời gian: Từ 17 h00,  thứ Tư ngày 11/4/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao nhận thức cộng đồng về các hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia

– Cán bộ hướng dẫn: GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ

———————-

Rất mong các anh, chị thu xếp thời gian và công việc tới dự các buổi bảo vệ.

Trân trọng.