Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 8 năm 2018

Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ tháng 8 năm 2018

Khoa Các khoa học liên ngành xin cập nhật lịch bảo vệ luận văn như sau:

Chuyên ngành Khoa học bền vững:
 

1. Học viên Ngô Kim Anh

– Thời gian: Từ 14h00, thứ Hai ngày 06/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá tính bền vững của quá trình đô thị hoá ở phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

– Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Trương Việt Dũng

2. Học viên Cù Thị Sáng

– Thời gian: Từ 15h30, thứ Hai ngày 06/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của trợ giá trong sản xuất điện truyền thống đến phát triển năng lượng bền vững tại Việt Nam

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Lưu Đức Hải và TS Nguyễn Trịnh Hoàng Anh

 
Chuyên ngành Biến đổi khí hậu:
 

1. Học viên Nguyễn Trọng Nghĩa

– Thời gian: Từ 15h30,  thứ Ba ngày 07/8/2018

– Địa điểm: Phòng 403, nhà G7, Khoa Các khoa học liên ngành

– Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hệ sinh thái rừng tự nhiên tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình và đề xuất giải pháp ứng phó

– Cán bộ hướng dẫn: PGS.TS Đoàn Hương Mai

Rất mong các anh, chị thu xếp thời gian và công việc tới dự các buổi bảo vệ.
Trân trọng.

P/S: Buổi bảo vệ luận văn của học viên Đinh Thị Duyên, chuyên ngành Biến đổi khí hậu được tạm hoãn. Khoa sẽ thông báo lịch mới sau.